Ranheim Bemanning skreddersyr rekrutteringsprosessen ut fra det enkelte oppdraget. Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere og våre rådgivere har lang erfaring fra rekrutteringsprosesser. Vi som prosjektleder og rådgiver tar hånd om hele eller deler av prosessen. Vi utfører alt fra : Oppstartmøte, behovsanalyse, utforme stillingsprofil, utlysningstekst og annonseplan, søknadsmottak, kandidatsøk, utvelgelse av kandidater til intervju, strukturerte intervjuer, testing av kandidater, referansesjekk, evaluering, innstilling og oppfølging.